Utredare ISÖB, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Syd job vacancy in Polismyndigheten, Polisregion Syd – Jobs in Lake Town, Kolkata, West Bengal

Looking for a New Job? Our Portal is one stop place for searching new job openings.
We got a new job details in Polismyndigheten, Polisregion Syd & they are Hiring Candidates for Utredare ISÖB, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Syd

Job Details
Company Name :
Polismyndigheten, Polisregion Syd
Company Location :
Lake Town, Kolkata, West Bengal
Job Position :
Utredare ISÖB, funktionsinriktade polisutbildningen, Region Syd
Job Category :
Jobs in Lake Town, Kolkata, West Bengal

Job Description :
Om arbetsplatsen

Är du redo för en större uppgift? Drömmer du om att bli polis? Sitter du idag med arbetslivserfarenhet och högskoleexamen som du önskar att du kunde kombinera med att arbeta som polis och därigenom bidra till att göra vårt samhälle tryggt och säkert? Då har vi en spännande utmaning för dig! Under hösten 2022 kommer vi rekrytera till den funktionsinriktade polisutbildningen. Vad innebär den funktionsinriktade polisutbildningen? Den funktionsinriktade polisutbildningen är en grundutbildning till polis för prioriterade funktioner i Polismyndighetens verksamhet. Den vänder sig till specifika målgrupper som bär med sig särskild kompetens och erfarenhet, vilket gör att utbildningen kan komprimeras i omfattning och utformning. Deltagare i den funktionsinriktade polisutbildningen är anställda och har en fast lön under utbildningen från Polismyndigheten. Studierna omfattar heltid och har mycket hög studietakt gällande både de fysiska och teoretiska delarna av utbildningen vilket ställer höga krav på de som antas. Utbildningsmålen är samma som för polisprogrammet, med möjlighet till anpassning i pedagogiskt upplägg utifrån deltagares förkunskaper, förförståelse och erfarenheter som specialister. Kurserna motsvarar i allt väsentligt samma ämnesinnehåll som polisprogrammet och leder till samma befogenheter. Efter avslutade och godkända studier och aspirantutbildning samt säkerhetsprövning anställs deltagaren som polisassistent, får en tillsvidareanställning och placeras vid Region Syd, Regionala utredningsenheten i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad eller Växjö Beskrivning av din blivande arbetsplats Myndigheten består idag av ca 31000 medarbetare. Från den 1 januari 2015 organiseras den nya Polismyndigheten i sju regioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli. Det Regionala it-brottscentrumet är placerat på den regionala utredningsenheten, RUE. RUE ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Vid den regionala utredningsenheten utreds bl.a. miljö- och arbetsmiljöbrott, it-brott, bedrägeriärenden, samt grov organiserad brottslighet som är gränsöverskridande. Här organiseras även regionens forensiska arbete, brottsamordningsfunktion, aktionsgrupp/-er, brottsoffer- och personsäkerhetsarbete samt regional spaningsverksamhet och teknikspaning. Det Regionala it-brottscentrumet har till uppgift att stötta regionen med it-kompetens och det gör vi genom att hjälpa utredare med it-inslag i deras utredningar, genomföra it-forensisk bevissäkring från digitala medier samt internetinhämtning. Vi utreder också egna it-brott på sektionen och från den 1 maj 2019 började vi succesivt att ta över ansvaret för utredning av dokumenterade sexuella övergrepp mot barn och har nu ansvaret att utreda dessa brott fullt ut i regionen.

Arbetsuppgifter

Som utredare kommer du handlägga och ansvara för utredningar avseende dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Arbetet innebär att identifiera brottsoffer och vidta utredningsåtgärder, såsom planera och genomför tillslag, hålla förhör med misstänkta gärningspersoner, beslagshantering och vittna i inför domstol samt redovisa utredningar som håller hög kvalitet. Du kommer att arbeta i team med andra utredare och it-forensiker, ett arbete som är mycket engagerande och utvecklande, där it-forensiker bistår med teknisk kompetens. Vi samverkar också med övriga regionala it-brottscentrum i Sverige samt med Nationellt it-brottscentrum. Genom ditt arbete kommer du bli exponerad för material som ofta är stötande och obehagligt. Därför ställs det särskilda krav på din förmåga att hantera sådana situationer professionellt med fokus på utredningen och verksamhetens mål.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

Som lägst högskoleexamen inom systemvetenskap, beteendevetenskap, ekonomi eller annan samhällsvetenskaplig eller annan för funktionen relevant utbildning
Minst två års relevant arbetslivserfarenhet för funktionen på heltid och i närtid
Minst 1 år utredningsvana Du ska ha vana att arbeta med stora mängder material, analysera och dra relevanta slutsatser samt ge förslag på åtgärder. Det är viktigt att du har vana att hantera utredningar från ax till limpa
Svenskt B-körkort (manuell växel)
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Det är meriterande om du har/är:

Erfarenhet av it-systemet Griffeye eller granskningsutbildning
Övriga språkkunskaper utöver svenska och engelska

Personliga egenskaper
Då rollen innebär att ta del av stora mängder stötande material ställer arbetsuppgifterna krav på att du är trygg som person, har integritet och god självkännedom. Du kommer att förväntas arbeta noggrant, strukturerat och tålmodigt och följa upp alla lösa trådar i dina ärenden. Ditt arbete kommer innebära en hel del kontakt med båda interna och externa samarbetspartners vilket ställer krav på din samverkande och kommunikativa förmåga. Inte minst din presentationsteknik måste vara tydlig. Vi ser också att du överlag måste har en positiv attityd och framtoning för att på bästa sätt trivas och bidra till gruppens gemenskap och uppdrag.

Som ett led i att bedöma lämplighet för uppdraget kan tester komma att användas.
Att du har ett gott omdöme, är rätts- och säkerhetsmedveten och har en tydlig moralisk kompass är viktigt för oss. Hos oss kommer du att ställas inför utmanande situationer, din grundtrygghet är därför avgörande för att du ska trivas och må bra i rollen som polisanställd.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Sökande måste även uppfylla behörighetskraven och antagningskraven till polisutbildningen. Vänligen läs mer om dessa här:
https://polisen.se/jobb-och-utbildning/bli-polis/antagningskrav/

Anställningens omfattning

Enligt överenskommelse

Ansökan

Referensnummer: C91668/2022

Anställning

Schemalagd studietid. Efter godkänd aspirantutbildnings arbetar du dagtid flex.

Disclaimer : We are just publishing information regarding new job openings and not legally responsible for any Post. Candidates are requested not to pay any money to anyone posing as our website

Previous post Content Writer job vacancy in Unified Infotech – Jobs in Kolkata, West Bengal
Next post Business Associate job vacancy in SmartShift Logistics Solutions – Jobs in Kolkata, West Bengal